Wetterhoun

De wetterhoun is een fries hondenras. waar de Wetterhoun vandaan komt is onduidelijk. De Wetterhoun lijkt weinig op andere rassen. De Wetterhoun heeft iets speciaals, het is een ras apart! Waarschijnlijk hebben zigeuners of zeelieden uit het Oostzee gebied hem geïmporteerd. Over de naam bestaan ook verschillende gedachten; misschien gaat het gewoon over de ‘waterhond’. De Wetterhoun kwam ook het meeste voor in waterrijke lager gelegen streken van Friesland. Vooral voor de jacht op de otter en de bunzing  was deze hond geschikt.

De Wetterhoun werd vroeger, behalve als bewaker van het erf, ook gebruikt als trekhond. Maar hij is verder een betrouwbare en zorgvuldige jachthond. Aan enkele enthousiaste liefhebbers uit de veertiger jaren is het te danken dat de Wetterhoun in zijn oorspronkelijke vorm bewaard is gebleven. Ook nu is de populatie van deze bijzondere hond klein, hoewel het ras weer aan populariteit wint en men hem steeds vaker op Nederlandse tentoonstellingen ziet.

Voor een goede conditie moet de wetterhoun veel beweging krijgen en moet hij veel buiten zijn. Wie eigenlijk geen tijd heeft om dagelijks met deze hond ´opstap te gaan´ moet zeker niet  aan een Wetterhoun beginnen!

Wetterhoun en stabijhoun:
De wetterhoun en de stabijhoun zijn nauw aan elkaar verwant.
De wetterhoun vertoont een forsere, grotere en meer gedrongen verschijning dan de Stabijhoun.
Meer informatie op de website van de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen.